Bád i 2006

Pat Ó Bréartúin
Home      Landscape   Still Life
Limogue & Pearls

Loch GarmanPat Ó Bréartúin was born in Dublin. She studied at Dún Laoghaire School of Art and went on to teach art and art history at second level. In 1994 she received the IPAV Diploma in Fine and Decorative Art. Pat has been tutor in residence at the Burren Painting Centre in Lisdoonvarna for many years. She has demonstrated and given painting workshops all over Ireland, and is currently teaching in Kilternan Adult Education Centre. Her paintings in oils of landscapes clearly portray her love of water, and her works in still life all show her love for vivid colour.

Pat is a member of Dublin Painting and Sketching Club and Dublin Art Society and is past president of both clubs.

She has exhibited at Oireachtas, RHA, Adams and many galleries throughout Ireland. Pat was adjudicator at the Oireachtas for three years.

2013 saw Pat's most recent and successful major one-man exhibition, which took place at the United Arts Club in Dublin.


Rugadh Pat Ó Bréartúin i mBaile Átha Cliath. Rinne sí staidéar i Scoil Ealaíona Dhún Laoghaire agus bhí gafa le múinteoireacht ealaíona agus stair na healaíona i scoileanna iarbhunoideachais. Sa bhliain 1994 thuill sí an Dioplóma IPAV sa Mhínealaíon agus san Ealaíon Mhaisiúil.  Ar feadh na mblianta, ba í Pat an t-oide cónaithe in Ionad Péintéireachta Bhoirne, i Lios Dún Bhearna. Tá sí tar éis taispeántaisí agus saotharlanna a thabhairt ar fud na hÉireann, agus i láthair na huaire tá sí ag múineadh in Ionad Oideachais Chill Tiarnáin do Dhaoine Fásta. Is féidir an dúil aici san uisce a shonrú go soiléir sna tírdhreachanna aici, faoi mar is féidir beocht na ndathanna a shónrú sna pictiúir neamhbheo go léir.

Is ball í Pat den Dublin Painting and Sketching Club agus an Dublin Art Society agus is iar-uachtarán í ar an dá eagraíocht.

Taispeánadh pictiúir dá cuid ag Taispeántas an Oireachtais, san RHA, in Adams agus i mórchuid gailearaithe ar fud na hÉireann.

Is sa bhliain 2013 a bhí an taispeántas aonair is déanaí agus is rathúla ag Pat, san United Arts Club i mBaile Átha Cliath.


E-mail  pat@patobreartuin.com ¦ www.patobreartuin.com ¦ Copyright © 2014